Samarbejde med Tønder Kommune

Ledelsen havde et ønske om at udvide løsningen med flere funktioner, der kunne komme såvel ledelse og medarbejdere til gavn. Derfor blev Pancomp applikation valgt som fremtidig løsning og alle ansatte skulle have tilknyttet en smartphone. Hermed blev der mulighed for at få en central elektronisk styring og vedligeholdelse af alle relevante dokumenter, som de ansatte fik online adgang til – arbejdsplaner, områdetegninger, datablade, sikkerhedsblade, arbejdspladsvurderinger, instruktioner, mulighed for at foretage registreringer med tekst og billeder, bestille ferie mv. og endelig at løsningen kan anvendes på flere sprog.

Ved at anvende systemet fra Pancomp får ledelsen et digitalt overblik og effektivt disponeringsværktøj samt data fra eksempelvis timelønnede ansatte, som kan overføres til kommunens lønsystem og sikrer en korrekt lønseddel og sparer ledelsen tid omkring lønindberetning.

Alt dette blev implementeret og leveret som et nøglefærdigt system til kommunen ultimo oktober og løsningen blev taget i brug 1.november 2017.