pancompdanmark.dk sikret med sikkerhedscertifikat

Medarbejderen kan med et enkelt tryk på Pancomp APP få adgang til diverse info for den aktuelle arbejdsplads:

  • Datablade og APB for rengøringsmidler
  • Område og lokaletegninger
  • Arbejdsplaner
  • Instruktioner i tekst, billeder eller video
  • Arbejdspladsvurdering
  • Ferie og fridage ansøgninger

De nye funktioner gør det enkelt for medarbejderen at kommunikere til hovedkontoret med forespørgsler, om opgavernes omfang og udførelse, også uden for normal arbejdstid. Idet medarbejderne med den nye APP-adgang, til vigtige dokumenter og tegninger, får et langt bedre overblik og arbejdsvilkår. Tillige bliver det meget nemmere for ledelsen med elektronisk ajourføring, af lovpligtige materialer, samt online at informerer medarbejderen om nye arbejdsplaner, lokaletegninger og instruktioner. Med de nye funktioner sparer medarbejderne tid med at finde informationerne, da de som oftest ligger centralt på arbejdspladsen, og medarbejderen befinder sig måske et helt andet sted. For de administrative opgaver vil løsningen medfører mulighed for yderligere fokusering på kerneområderne.

Automatisk lønberegning på et øjeblik

Med brug af Pancomp kan der spares mange timer alene i forbindelse med løn beregningen, idet de registrerede data for ankomst og afgangstider sendes automatisk til Pancomp’s overenskomstfortolker, der tilføjer de rette lønnormer, sender dem direkte til lønsystemet, eller genererer et overskueligt indtastningsark, så indtastningen i lønsystemet bliver til en let opgave. Hele processen for at udarbejde en korrekt lønberegning tager få øjeblikke, i stedet for de mange timer der ofte anvendes i forbindelse med lønberegning af fastansatte og timelønnede.

Fakturering der altid stemmer med tidsforbruget

Med Pancomp’s nye løsning bliver det meget nemmere at udføre en korrekt fakturering, fordi de registrerede timedata sendes direkte til kundernes fakturaprogram, eller blot timeforbruget for udførte ekstraopgaver. Der dannes herefter en fakturakladde der efter godkendelse genererer en korrekt faktura afstemt med det timeforbrug, der er anvendt hos kunden. Løsningen sikre at alle timer og registrerede ekstraopgaver bliver beregnet. Da intet bliver overset får det en positiv indflydelse på bundlinjen, og i tillæg sparer administrationen mange timer.

Kontakt os:

For at høre nærmere om de ny løsninger, og få mere information om hvordan Pancomp kan være med til, at bidrage positivt i jeres virksomhed eller kommune.