Interview med Kenneth Steen Hansen

Kenneth Steen Hansen – Partner and Chairman of Board hos Dental Driver.

Aleksandra Semina – Online marketing ansvarlig hos Pancomp Danmark.

Aleksandra: Hvad betyder hygiejnestandarder for tandlægerne?

Kenneth: I sig selv sker der ikke de store ændringer i selve standarderne, men der kommer et konstant øget fokus på såvel hygiejneregler som alle andre regler -og ikke mindst at man kan dokumentere sine processer og at man gør som man siger, man gør.

Aleksandra: Hvorfor er det allerede nu vigtigt for klinikkerne at tænke på lovændringer, der først træder i kraft i 2018?

Kenneth: Fordi ting tager tid – og som regel længere tid end man tror. Med DentalDriver er tiden, som klinikken skal bruge til at beskrive processer og kontroller markant reduceret, men for at det giver værdi, er det vigtigt at klinikkens personale også er instrueret og trænet i såvel regler som procedurer -og ikke mindst have opnået erfaring i at ”leve efter reglerne” i god tid inden en auditering.

Aleksandra:Hvad er forskel i behov på små og store klinikker? Hvordan kan Dental Driver og Pancomp opfylde behov af dem begge?

Kenneth:I princippet er der ikke den store forskel på små og store klinikkers formelle behov, men i sagens natur, er det vanskeligere at have et overblik over ansvars- og opgavefordelingen på en stor klinik end på en lille, men det ændrer ikke ved, at også den lille klinik skal have overblik over ansvars- og opgavefordelingen.

Aleksandra: Er det interessant for klinikker at kunne registrere hvem gør hvad og hvor meget tid opgaverne tager?

Kenneth:Det er af afgørende betydning, at klinikken er i stand til at kunne dokumentere gennemførelsen af opgaver og kontroller -og i det hele taget sikre, at de gennemføres. Registrering af, hvor lang tid, der bruges på opgaverne, vurderer vi er af mindre betydning for klinikken.

Aleksandra: Hvad er Dental Drivers målsætning til udstillingen Dental Event? Hvad kan de besøgene forvente at få info / demo af?

Kenneth: Vores målsætning med deltagelse i Dental Event er at udbrede kendskabet til Dental Driver, der jo er et nyt produkt på markedet og som understøtter klinikkerne såvel i forbindelse med det risikobaserede tilsyn som i forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel for tandklinikker. Faktisk er den første klinik, som anvender Dental Driver, blevet survey auditeret af IKAS – DDKM pilotprojekt uden anmærkninger. På Dental Event vil vi stå klar med en demo af løsningen og til at besvare spørgsmål.

Aleksandra: Pancomp er også klar med en demo af sin del af løsningen, fordi tandlægebranchen blev et af vores primære markeder, hvortil vi har udviklet et registrerings-, opfølgnings- og påmindelsessystem, der sikrer at klinikkerne kan overholde den nye hygiejnestandard med navnet NIR. Mød Dental Driver sammen med Pancomp på standen og følg Pancomp på Twitter og Linkedin, hvor vi vil dele opdateringer og billeder fra Dental Event i real tid.

Download vores brochurer før messen!

PDF:  Pancomps rolle i projektet

PDF:  Kom hurtigt i gang med Dental Driver

PDF:  Listen af fordele ved Dental Driver systemet

Læs mere om vores samarbejde med Dental Driver her