Vigtigt at alle opgaver faktureres

- Hvad er specielt med AD HOC opgaver?

AD HOC opgaver faktureres individuelt. Løbende opgaver er abonnementskunder, der faktureres fast efter den aftale, der er indgået med kunden. Vi har gode værktøjer der sikrer, at også de løbende opgave bliver udført som aftalt.

Engangsopgaver indeholder en eller flere del-opgaver, og kan strække sig over flere dage. Det er i mange tilfælde små-projekter, hvor der kan være flere medarbejdere på opgaven.

- Hvordan skelnes der mellem løbende opgaver og engangsopgaver i løsningen?

Der anvendes det samme skærmbillede til begge typer af opgaver. Der sættes blot en markering, hvilket gør det let for rengøringslederen at kunne skelne mellem de faste opgaver og engangsopgaverne.

En abonnementskunde kan selvfølgeligt også have engangsopgaver, og de vises i oversigter med hver deres symbol.

- Kan man være sikker på at alle opgaver bliver faktureret?

Der er en funktion til godkendelse hvor status på ogaverne vises. Du kan f.eks. søge på statuskoderne 

 • Ikke påbegyndt
 • Igangværende
 • Udført
 • Godkendt
 • Faktureret
 • - Hvad nu hvis planlagt tid og faktisk tid ikke er den samme?

  Ved godkendelse af fakturagrundlaget vises planlagt tid, faktisk tid og tid som skal faktureres. Den tid som skal faktureres kan redigeres inden endelig godkendelse til fakturering.

  - Skal medarbejderen tjekke ind hos kunden?

  Ved AD HOC opgaver kan opgaven startes direkte i APPen uden at tjekke ind. GPS positionen bliver registreret og rengøringslederen har dermed den nødvendige dokumentation.

  I visse tilfælde kan det være vanskeligt at registrere den nøjagtige adresse hvor opgaven skal udføres. Et eksempel kunne være "Skurvognen på Stevns".  Pancomp låser ikke APPen hvis der er afvigelse mellem kundens adresse og medarbejderens position, men rengøringslederen får en advarsel, hvis der er uoverensstemmelser. 

  - Skal kunden oprettes både i økonomisystemet og i Pancomp?

  Nej, det er Pancomp som er datakilden. D.v.s. en ny kunde oprettes i Pancomp og bliver derefter oprettet i økonomisystemet helt automatisk.

  - Hvor oprettes varer, d.v.s. fakturalinjer?

  Opgavetyper i Pancomp svarer til varer som faktureres i økonomisystemet. Dette bliver overført automatisk. Timepriser og priser på ydelser registreres ikke i Pancomp. Dette håndteres af økonomisystemet. Ved aftale om fast pris eller specielle forhold, noteres dette som fakturainformation i Pancomp. Denne beskrivelse følger med over i økonomisystemet.

  Nem fakturering, kalder vi det.

  - Hvilke økonomisystemer er Pancomp integreret til?

  I dag er det NAV og e-conomic, men vores integrationssoftware kan tale sammen med de fleste moderene regnskabssystemer. 

  Hvis kunden har specielle ønsker, tager vi en dialog omkring dette.

  nem fakturering