Hvem Hvad Hvor: Dokumenteret anvendelse af Assets

Artikler, udstyr, maskiner, køretøjer og andet, der anvendes på flere lokationer af forskellige medarbejdere bliver ikke væk. Med Pancomp har du fuld kontrol. 

Du kan se hvem, der har anvendt udstyret og hvor det blev anvendt. Desuden er tidsforbruget registreret, og grafiske oversigter viser totaltider for anvendelse pr. dag, uge, måned eller år. 

 

Asset Tracking

    Overblik over genstande, uanset om det er værktøj, maskine, nøgler, transportmiddel. Du kan se:

    1. Hvem, der bruger udstyret nu - og tidligere

    2. Hvor udstyret befinder sig, vist på kort

    3. Tidspunkter for registreringer, med historik

    4. Tidsforbrug vist grafisk og i tabelform

Hvis det er afvigelser vedrørende udstyret, kan dette enkelt rapporteres med beskrivelser og billeddokumentation. Rapportering kan også anvendes som kvittering for at en maskine er klargjort efter brug.

I Pancomp kalder vi udsyr for Værktøj hvor du også kan registrere stamoplysninger som f.eks. serie nr. og anskaffelsesdato.