Overblik over tiden

Pancomp har grafiske værktøjer til at optiomere anvendelse af ressourcerne. Et billede er enklere og hurtigere at overskue end en række tal, og du kan vælge netop den information, som er relevant. 

 

    Der er fire faktorer at holde øje med:

    1. Aftalt arbejdstid pr. ugedag.

    2. Disponeret tid.

    3. Faktisk arbejdstid.

    4. Transporttid mellem stederne.

Pancomp viser dette grafisk, og der kan dynamisk vælges hvad som skal vises.

Det kan f.eks. være at sammenlige disponeret tid med aftalt arbejdstid for at se om der er luft til flere opgaver.