Sikkerhed for at alle opgaver faktureres

Kunden bestiller måske en 20 timers opgave, der skal fordeles over flere dage og udføres af forskellige medarbejdere. Når alle delopgaver er udført, faktureres kunden. Manuel håndtering af faktureringen er tidskrævende - med risiko for fejl.

Pancomp har løst problemet på en elegant måde: Kundehenvendelsen registreres i NAV eller e-conomic og bliver automatisk overført til Pancomp, hvor disponeringen foregår.

Rengøringslederen har fuldt overblik over opgavestatus, tidsforbrug og fakturering. Når fakturagrundlaget er godkendt, overføres dette automatisk til økonomisystemet. Bestillinger, som er delt op i flere opgaver, faktureres samlet, og der er sikkerhed for at alt som skal faktureres, bliver faktureret.

PDF: Fakturering bliver ikke enklere