Sikkerhed for at alle opgaver faktureres

Kunden bestiller måske en 20 timers opgave, der skal fordeles over flere dage og udføres af forskellige medarbejdere. Når alle delopgaver er udført, faktureres kunden. Manuel håndtering af faktureringen er tidskrævende - og der er risiko for fejl.

Pancomp har løst problemet på en elegant måde: Kundehenvendelsen registreres i NAV og bliver automatisk overført til Pancomp. Med e-conomic forgår al registrering i Pancomp.

Rengøringslederen har fuldt overblik over opgaver og status. Når fakturagrundlaget er godkendt, overføres dette automatisk til økonomisystemet.

Pancomp sikrer at alt som skal faktureres, bliver faktureret.

PDF: Fakturering bliver ikke enklere