Pancomp styrer faktureringen

Pancomp economic faktura

Kunden bestiller måske en 20 timers opgave, der skal fordeles over flere dage og udføres af forskellige medarbejdere. Når alle delopgaver er udført, faktureres kunden. Manuel håndtering af faktureringen er tidskrævende - og der er risiko for fejl.

Pancomp har løst problemet på en elegant måde: Kunder, opagaver og artikler registreres i Pancomp og synkroniseres automatisk.

Rengøringslederen har fuldt overblik over opgaver og status. Når fakturagrundlaget er godkendt, overføres dette automatisk til økonomisystemet.

Pancomp sikrer at alt som skal faktureres, bliver faktureret.

Læs mere her: Fakturering bliver ikke enklere