Pancomp byder velkommen på Dansk Rengøringsmesse 20. og 21. november

Besøgene vil også få mulighed for at høre hvad fremtiden bringer med intelligente rum og enheder, som via "sensorer" sender info om hvorvidt, der er behov for rengøring, og nyt brugervenligt koncept for diverse servicerapporter, digital kontaktbog for effektiv kvalitetssikring, og opfølgning på kundehenvendelser.

Ressourceplanlægning, opgavestyring og integration til løn- og administrative systemer.

Ressourceplanlægning, opgavestyring og integration til løn- og administrative systemer

Systemet giver lederne et fint overblik over hvilke ressourcer, der er til rådighed med farve angivelse af fravær og ferie. Dermed er det nemt for lederne, at se hvor der er ledige ressourcer, og flytte opgaver mellem medarbejderne. Det fremgår klart i løsningen, om hvorvidt opgaverne er under udførelse eller afsluttet, inklusive det anvendte tidsforbrug for hver opgave.

Når lederen i pancomp systemet har godkendt opgaveudførelsen, indhentes informationerne af NAV Microsoft Dynamic eller E-conomic til fakturering og eventuel lønberegning. Denne automatik betyder, at alle opgaver der er udført faktureres, og at medarbejdernes lønberegninger stemmer overens med faktiske forhold. Gældende overenskomsts parametre indtastes i overenskomstfortolkeren. Løndata overføres herefter til lønsystemet for endelig godkendelse. De nye funktioner betyder en mere effektiv arbejdsgang for administrationen og driften, der samtidig får frigivet tid, som dermed kan bruges til andre opgaver.

Tryk her for at se en præsentation om de teknologiske nyheder der er på vej.

Kom og besøg os på standen. Vi fremsender gerne fribilletter. Kontaktskema udfyldes fra dette link. Vi sender fribilletter som mail. Vi ser frem til et besøg. På forhånd tak. kontakt@pancompdanmark.dk

Klik her for yderligere info om Dansk Rengøringsmesse.