Pancomp Danmark sikrer at hygiejneprocesserne dokumenteres

Hygiejneprocessen dokumenteres ved at scanne en lille knap med et håndsæt eller en app. Knappen sidder enten på enheden, eller den monteres samlet på en tavle. Præcist tidspunkt for arbejdets udførelse registreres automatisk i løsningen, eventuelle billeder via app og dokumentationsrapporter kan fremfindes minimum 5 år tilbage.

Systemet sender en mail eller SMS, hvis en opgave ikke er udført planmæssigt. Intet overses hvad enten det er renhold af unit, røntgenenheder, mv. eller opfølgning af svejsningerne på instrumentposerne, er indenfor en bestemt tidsgrænse. Nedenfor kan du se et skærmbillede fra tandlægeklinikken Zwinge. Din klinik undgår det tidskrævende papirarbejde med, at registrere hygiejne- og opfølgnings opgaverne i bøger eller skemaer. Præcist tidspunkt for arbejdets udførelse registreres automatisk, eventuelle tilhørende billeder der er fotograferet via appen og dokumentationsrapporterne kan hurtigt fremfindes, udskrives eller sendes som mail:

Løsningen sikrer at dokumentationen altid er tilgængelig ved kontrolbesøg. Den er let at betjene og medarbejderne kommer hurtigt ind i rutiner og arbejdsformer. Alle rapporter kan udskrives, sendes som mail, eller de kan modtages automatisk på det tidspunkt det ønskes. Løsningen har været i test i knap et år hos tandlæger, for funktionalitet og økonomiske betragtninger. Den er i dag i drift og under installation hos mange tandlæger, der vil være godt forberedt til de nye lovkrav.

Løsningen leveres nøglefærdig med:

  • Påmindelser

  • Instruktion

  • Igangsætning

Totalt klart til brug, med alle de registreringspunkter og påmindelser, klinikkerne ønsker. Derudover er der 12 måneders fri dansk online support.

 

"Det overordnede formål med Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) er, at begrænse smitterisikoen for patienter og personale i det danske sundhedsvæsen. Dette opnås ved hjælp af et nationalt enstrenget, frit tilgængeligt og direkte anvendeligt system af retningslinjer på det infektionshygiejniske område for hele sundhedssektoren, herunder tandplejen". Kilde: ref. Statens Serum Institut, NIR

Med det nye lovkrav vil der helt sikkert komme et stigende fokus for klar entydig dokumentation af udførte hygiejneopgaver for, at øge personale og patientsikkerheden. De tandlæger der har anvendt løsningen i det sidste år, har opfyldt myndighedskravene og derfor undgået negative eftervirkninger.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Vi vil gerne komme ud til klinikken og vise løsningen, den enkelte betjening, og ikke mindst den faktabaserede dokumentation.

Vil du vide mere?