Frederiksberg vælger Pancomp

Fredriksberg Kommune har valgt Pancomp som en integreret løsning til vagtrundering, sikkerhedskontrol og tilbagemelding af evenuelle hændelser på Frederiksberg Rådhus.

Nem rapportering

Løsningen anvendes til at rapportere og dokumentere afvigelser: lys tændt, vindue ikke lukket, vand løber og så videre. Det kan også være rapportering af personer, påtruffet udenfor kontrotid, parkering fremmed køretøj.

Registreringen foregår med enkle menuvalg i Pancomp App. Al rapportering er online, og sted dokumenteres automatisk.

Rapporterng kan sendes direkte til berørte medarbejdere. Dette er især relevant ved hændelser, der reageres hurtigt.

Klik på billedet for at læse mere.

Pancomp udstiller i Las Vegas ISS Show

Pancomp udstiller i Las Vegas

Pancomp udstiller - traditionen tro - på ISSA North American Show.

Udstillingen sker i samarbejde med Pancomp USA, som er den ene af Pancomp Internationals to distributører. Den anden er Pancomp Danmark.

ISSA North American Show er branchens største og vigtigste event med 600+ udstillere og forventet 13.000 besøgende.

Dette er det rette sted at netværke og blive klogere på de seneste trends og udviklingen indenfor rengøring og facility services.

Hvis du ikke er i Las Vegas medio november, er du velkommen til at kontakte os for en præsentation af rengøringssystemet Pancomp og en snak om mulighederne med løsningen.

Klik på billedet for at læse mere om Pancomp.

Pancomp driftskontrol energiforsyning Grødnland

Grønlands energiforsyning sikres med Pancomp

Polaroil, del af KNI, holder Grønland i gang med forsyning af brændstof. Pancomp er med til at sikre forsyningssikkerheden under aktiske forhold.

Pancomp anvendes nu i 3 byer for kontrol af tekniske anlæg . De resterende 25-30 lokationer er ved at blive implementeret.

  • Sikkerhed for at alle kontrolpunkter bliver besøgt dagligt.
  • Pancomp giver overblik over installationernes status i realtid.

Efter at Pancomp Danmark gennemførte uddannelsen i Grøndland, er Polaroil selvkørende.

KNI A/S er Grønlands største forsyningsvirksomhed, der forsyner landet med fødevarer og energi gennem Polaroil, Pilersuisoq, KNI Engros og Neqi.

Klik på billedet for yderligere information.

Pancomp viser nyheder

Pancomp holder styr på planlagt tid, faktisk tid, faktureret tid, transporttid, løntimer og tillæg samt normtimer.

Ekstratimer

Løsningen beregner nu ekstratimer ud over normtimerne. Dette er en ekstra lønudgift.

Ekstratimer opdateres løbende og er med til at sikre en optimal reccourceudnyttelse og reducering af omkostningerne.

Skabeloner

Du kan oprette et bibliotek med instrukser for enhver rengøringstype . Dette letter rengøringsplanlægningen med en konsistent og strukturet beskrivelse. 

Derudover kan eksisterende planer kopieres og data dermed genanvendes.

Klik på billedet for at læse mere om Pancomp.

Pancomp er AAA Rated

Med AAA kreditvurdering giver vi vores kunder og forretningsforbindelser et tydeligt signal om at Pancomp ApS er en solid og ordentlig virksomhed med høj faglighed.

 

Vi er glade for at kunne tage denne information med os, når vi er ude. Det tydeliggør at vi bestræber os på at arbejde professionelt og ansvarsfuldt.

 

- Brian Mogensen, direktør og partner Pancomp Danmark ApS

DRF Udstilling forårsseminar

Pancomp udstiller

Dansk Rengøringsteknisk Forening afholder forårsseminar på Hotel Svendborg den 16. og 17. marts.

Vi ser frem til  et par gode dage, hvor vi viser nogle af de nyeste moduler i Pancomp.

Pancomp udvikler sig hele tiden og har gjort det i mere end 20 år. Selv om der kommer nye og opdaterede funktioner, er det vores filosofi at løsningen:

  • Skal være let at forså
  • Let at lære
  • Nemt at anvende

Klik på billedet for at læse mere om Pancomp.

Fakturering - Enklere bliver det ikke

Engangsopgaver kan være administrativt tungt. Ikke med Pancomp, der håndterer hele arbejdsgangen fra bestilling, levering til fakturering. Dette gælder både engangsopgaver og faste kundeaftaler.

AD HOC opgaver faktureres når opgaven er udført, og som noget unikt holder Pancomp styr på både planlagt tid, anvendt tid og faktureret tid. Når opgaven er godkendt i Pancomp, er faktura klar i e-conomic. Helt automatisk. Ingen dobbeltregistrering. Ingen tidskrævende rutiner.

Vi kalder løsningen nemFakturering®

SMS til internt kommunikation

SMS Intern 2-vejs kommunikation

Pancomp anvender SMS som supplement til Appen, da dette er en hurtig og sikker form for kommunikation. SMS kan sendes fra eget modul, direkte fra arbejdsplanen eller som en automatisk besked.

Normal har SMS den svaghed, at beskeder ligger på en enkel telefon.

Men ikke hos Pancomp:

Alle SMS beskeder gemmes i Pancomp, og dermed er både afsendelse og modtagelse af SMS tilgængeligt for rengøringslederene.

Fordelen ved at anvende SMS er, at servicemedarbejderen kan modtage beskeder uden at Appen er aktiv.

 

Samtale om Pancomp

Brian tager en god snak med sig selv om spørgsmål, der ofte dukker op når emnet drejer sig om AD HOC opgaver og fakturering.

 

Minimum registrering. Maximum dokumentation

Rengøringsledern er leder - ikke tasteoperatør. Med ganske få registreringer oprettes planer og du får den nødvendige dokumentation for at rengøringsopgaverne er udført.

For rutineprægede opgaver som f.eks. hygejne, trappevask, toiletter med videre, er det ikke nødvendigt at vedligeholde planer.

Hvert sted forsynes med mærkat, som medarbejderen kvitterer med mobilen. Arbejdstiden beregnes automatisk ud fra registreringerne.

Nytteværdi

Pancomp gennemførte et webinar i samarbejde med Dansk Rengøringsteknisk Forening i efteråret.

Webinaret, som du har mulighed for at se eller gense, berører områder som:

  • Hvad et moderne driftssystem kan bidrage med
  • Aktuel information til ledelsen for optimale beslutninger
  • Enkelt og effektivt værktøj for medarbejerne
  • Det er mennekster, ikke teknikken, som styrer og udfører opgaverne
  • Kan IoT anvendes i denne forbindelse

Andre områder, som Pancomp kommer ind på, er fordele / ulemper ved et standard branchesystem.

IoT sensorer

Trådløs datafangst med sensorer giver viden og nye muligheder. 

Rengøringsleder kan planlægge og justere opgaver ud fra analyser.

Som noget nyt leverer Pancomp berøringsfølsomme sensorer. Det fungerer som trykknapper til at bestille services: Ekstra rengøring, opfyldning mm.

Asset Tracking

Overblik nøgler og assets

Gulvvasker, værktøj, nøgler, cykler, biler. Pancomp giver overblik over dine assets. 

Alle objekter som du ønsker at have overblik over, håndteres af Pancomp. Du kan se hvem som anvender maskinen nu, hvor længe den har været i brug og på et kort kan du se hvor udstyret befinder sig.

Alle tidspunkter og lokaliteter logges, og du kan f.eks. se hvem, der fik udeveret hvilke nøgler og hvonår dette skete.

 

Grafisk ressourceoversigt

Dine medarbejdere skal hverken have for få eller for mange opgaver. 

Med Pancomp har rengøringslederen et grafisk overblik, der dynamisk viser planlagt og anvendt tid på opgaven samt transporttid - sammenlignet med den arbejdstid, der er aftalt for medarbejderen.

 

Samarbejde med Knowhow Data A/S

Du får overblik med oversigter og grafer der viser tidsforbrug i forhold til det planlagte, og hvornår en opgave er startet og afsluttet. Kapacitets styring der viser hvilke medarbejdere og teams, der er til rådighed, enkel proces for flytning og tildeling af opgaver, samt lister med farvekoder over ferie og fravær.

Hvordan overholder klinikkerne NIR?

Med et registreringssystem, der gør det nemt at dokumentere hygiejneprocesserne i de nye Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Løsningen har været i test i knap et år hos tandlæger, for funktionalitet og økonomiske betragtninger. Den er i dag i drift og under installation hos mange tandlæger, der vil være godt forberedt til de nye lovkrav.