Fakturering bliver ikke enklere

Engangsopgaver kan være administrativt tungt. Ikke med Pancomp, der håndterer hele arbejdsgangen fra bestilling, levering til fakturering. Dette gælder både engangsopgaver og faste kundeaftaler.

Pancomp byder velkommen på Dansk Rengøringsmesse 2019

Pancomp viser de seneste landvindinger med vores løsning. Komplet integration til NAV Microsoft Dynamic eller E-conomic. Data bliver automatisk tilgængeligt for administrationssystemerne til brug for fakturering af udførte opgaver. Pancomp integration til lønsystemer, samt det nye koncept med ”intelligente rum og enheder” giver automatisk besked om rengøringsbehovet. Kom og besøg os på standen. Vi fremsender gerne fribilletter. Kontaktskema udfyldes fra dette link. Tryk på billedet for at høre mere om spændende nyheder.

Samarbejde med Knowhow Data A/S

Du får overblik med oversigter og grafer der viser tidsforbrug i forhold til det planlagte, og hvornår en opgave er startet og afsluttet. Kapacitets styring der viser hvilke medarbejdere og teams, der er til rådighed, enkel proces for flytning og tildeling af opgaver, samt lister med farvekoder over ferie og fravær.

Tandfaglige Dage

Tandfaglige Dage giver dig to dage med faglig viden på højt niveau og kollegialt samvær blandt anerkendte aktører indenfor dentalbranchen. Sammen med Jysk IT udstiller Pancomp og viser de sidste landvindinger i forbindelse med at opfylde Styrelsen for Patientsikkerheds krav til dokumentation for hygiejne processernes opfyldelse.

Dental Festival & Awards

Sammen med Jysk IT udstiller Pancomp på DFA Dental Festival & Awards. Vi ser frem til at præsentere vores nyeste løsninger indenfor digitalt dokumentations- og påmindelsessystem, som hjælpeværktøj i forbindelse med de mange krav Styrelsen for Patientsikkerhed stiller.

Pancomp Danmark flytter sammen med ABENA A/S

Efter 10 gode og glade år i Bella Centeret flytter Pancomp Danmark til nyt domicil Ole Lippmanns Vej 1, 2630 Tåstrup den 22.oktober 2018. Idet vi har valgt at sige ja tak til ABENA A/S, der tilbød os rigtige flotte kontorlokaler og mulighed for at benytte deres demofaciliteter, så vi kan præsentere Pancomp’s løsninger i perfekte demomiljøer tilegnet rengørings- og sikkerhedsbranchen, kommuner, tandlægeklinikker osv.

Nyt samarbejde med Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Ejendomme & Indkøb

Københavns Kommune og Pancomp Danmark har indgået et samarbejde i forbindelse med online dokumentations løsninger. Løsningerne skal anvendes hos Kommunens Ejendomsenhed og har gennemgået en langtidstest hos medarbejdere, der repræsenterede de mange forskellige opgaver Ejendomsenheden løser hver dag året rundt.

Samarbejde med Anders Andersen's Rengøring

Danmarks største privatejede landsdækkende rengøringsselskab, der dagligt udfører opgaver af høj kvalitet med vinduespolering, ejendoms og rengøringsservice til store og mellemstore virksomheder, har i forbindelse med en specielopgave i Esbjerg indgået et samarbejde med Pancomp's online løsninger for præcis dokumentation af rengøring- og runderingsopgaver.

Samarbejde med RenoNord

I/S Reno-Nord er en affalds- og energivirksomhed, der effektivt og med størst muligt hensyn til miljø og arbejdsforhold behandler affald fra nordjyske borgere og virksomheder. De har netop indgået et samarbejde med Pancomp for elektronisk og online dokumentation af udførte kontroller på en lang række tekniske installationer.

IPhone med IOS11 kan nu aflæse NFC tag i Pancomp's løsninger

Det er nu muligt at anvende IPhone med seneste operativsystem i forbindelse med Pancomp's online løsninger. Hidtil var det kun muligt at registrere hændelser med aflæsning af QR koder eller manuelt, men med seneste platform for Apple, kan der nu anvendes den langt mere sikre NFC aflæsningsform.

Pancomp Danmark har opnået den eftertragtede AAA rating

En verden i forandring stiller høje krav til virksomheder for, at de kan bevare og øge deres lønsomhed. I takt med det, bliver transparens og tillid endnu vigtigere for forretningsrelationerne. Derfor er vi glade for den fine rating, der fortæller noget positivt om kundeloyalitet, produkt og dygtige medarbejdere.

Samarbejde med Oiltanking København A/S

Har domicil på øen Prøvestenen og deres forretningsområder indeholder bl.a. leverance af brændstof til flyselskaberne i Københavns Lufthavn via en direkte underjordisk forsyningslinje.

Samarbejde med Tønder Kommune

Har gennem flere år samarbejdet med Pancomp i forbindelse med tids- og opgave dokumentation for udførte rengøringsopgaver. Kommunens medarbejdere har med stor tilfredshed anvendt Pancomp håndsæt til opgaveløsningen.

DFDS har valgt at benytte Pancomp Secure på deres Oslo færge Crown Seaways

På deres Oslo færge foretages registreringerne med Pancomp håndsæt i forbindelse med runderingskontrol af udvalgte områder under sejladsen.

Pancomp lancerer en række værdiskabende nyheder

  • Pancomp APP har fået mange ny funktioner
  • Automatisk lønberegning
  • Fakturering der altid er korrekt

Nye funktioner

Pancomp er en fleksibel løsning, der tilpasses dine øgede behov. Fra enkle tidsregistreringer til et fuldudbygget ledelses- og dokumentationssystem, hvor der fortsat udvikles nye funktioner tilpasset kundernes behov.

Hvordan overholder klinikkerne NIR?

Med et registreringssystem, der gør det nemt at dokumentere hygiejneprocesserne i de nye Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Løsningen har været i test i knap et år hos tandlæger, for funktionalitet og økonomiske betragtninger. Den er i dag i drift og under installation hos mange tandlæger, der vil være godt forberedt til de nye lovkrav.

Et nyt samarbejde indenfor vagtbranchen

mellem Pancomp Danmark og AL-Sikring

Et nyt samarbejde indenfor vagtbranchen

mellem Pancomp Danmark og BN Vagt

Pancomp sammen med Dental Driver deltager i Dental Event

Før udstillingen talte vi med Kenneth Steen Hansen om standarder for hygiejne og den kommende arrangement.

Et nyt samarbejde indenfor tandlægebranchen

mellem Pancomp Danmark og Dental Driver som er et procesværktøj til tandlægeklinikken som sikrer det totale overblik over klinikkens politikker og processer...

Et nyt samarbejde indenfor vagtbranchen

mellem Vagtshop som er den største forhandler af vagt- og sikkerhedsudstyr i Danmark og Pancomp Danmark...