Asset Tracking

Overblik Udstyr

Gulvvasker, værktøj, nøgler, cykler, biler. Pancomp giver overblik over dine assets. 

Alle objekter som du ønsker at have overblik over, håndteres af Pancomp. Du kan se hvem som anvender maskinen nu, hvor længe den har været i brug og på et kort kan du se hvor udstyret befinder sig.

Alle tidspunkter og lokaliteter logges, og du kan f.eks. se hvem, der fik udeveret hvilke nøgler og hvonår dette skete.

 

Grafisk Ressourceoversigt

Dine medarbejdere skal hverken have for få eller for mange opgaver. 

Med Pancomp har rengøringslederen et grafisk overblik, der dynamisk viser planlagt og anvendt tid sammenlignet med den arbejdstid, der er aftalt for medarbejderen.

 

Fakturering bliver ikke enklere

Engangsopgaver kan være administrativt tungt. Ikke med Pancomp, der håndterer hele arbejdsgangen fra bestilling, levering til fakturering. Dette gælder både engangsopgaver og faste kundeaftaler.

Pancomp byder velkommen på Dansk Rengøringsmesse 2019

Pancomp viser de seneste landvindinger med vores løsning. Komplet integration til NAV Microsoft Dynamic eller E-conomic. Data bliver automatisk tilgængeligt for administrationssystemerne til brug for fakturering af udførte opgaver. Pancomp integration til lønsystemer, samt det nye koncept med ”intelligente rum og enheder” giver automatisk besked om rengøringsbehovet. Kom og besøg os på standen. Vi fremsender gerne fribilletter. Kontaktskema udfyldes fra dette link. Tryk på billedet for at høre mere om spændende nyheder.

Samarbejde med Knowhow Data A/S

Du får overblik med oversigter og grafer der viser tidsforbrug i forhold til det planlagte, og hvornår en opgave er startet og afsluttet. Kapacitets styring der viser hvilke medarbejdere og teams, der er til rådighed, enkel proces for flytning og tildeling af opgaver, samt lister med farvekoder over ferie og fravær.

Tandfaglige Dage

Tandfaglige Dage giver dig to dage med faglig viden på højt niveau og kollegialt samvær blandt anerkendte aktører indenfor dentalbranchen. Sammen med Jysk IT udstiller Pancomp og viser de sidste landvindinger i forbindelse med at opfylde Styrelsen for Patientsikkerheds krav til dokumentation for hygiejne processernes opfyldelse.

Samarbejde med RenoNord

I/S Reno-Nord er en affalds- og energivirksomhed, der effektivt og med størst muligt hensyn til miljø og arbejdsforhold behandler affald fra nordjyske borgere og virksomheder. De har netop indgået et samarbejde med Pancomp for elektronisk og online dokumentation af udførte kontroller på en lang række tekniske installationer.

Samarbejde med Oiltanking København A/S

Har domicil på øen Prøvestenen og deres forretningsområder indeholder bl.a. leverance af brændstof til flyselskaberne i Københavns Lufthavn via en direkte underjordisk forsyningslinje.

DFDS har valgt at benytte Pancomp Secure på deres Oslo færge Crown Seaways

På deres Oslo færge foretages registreringerne med Pancomp håndsæt i forbindelse med runderingskontrol af udvalgte områder under sejladsen.

Hvordan overholder klinikkerne NIR?

Med et registreringssystem, der gør det nemt at dokumentere hygiejneprocesserne i de nye Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Løsningen har været i test i knap et år hos tandlæger, for funktionalitet og økonomiske betragtninger. Den er i dag i drift og under installation hos mange tandlæger, der vil være godt forberedt til de nye lovkrav.