Se hvad du får

Pancomp Rengøringssystem Oversigt

Medarbejdere og kunder

Medarbejdere kan tilknyttes en eller flere grupper. På lokationerne registreres kontaktoplysninger og beskrivelser om stedet. Dette ser medarbejderen i Appen.

Timeregistrering, opgavestatus og afvigelser

Rapporter og oversigter med planlagt og faktisk tidsforbrug, ekstratimer, transporttid mellem lokatioer, afvigelser, opgavestatus med mere.

Rengøringsplaner med skabeloner

Oversigt og registrering af arbejdsopgaver. Både faste, løbende opgaver og engangsopgaver.

  • Arbejdsplaner, arbejdsliste, opgavetyper, arbejdsmetoder samt kapacitetsplanlægning. Vises i App og kan deuden sendes som mail eller SMS til medarbejderen.
  • Skabeloner med instruktioner sikrer strukturerede arbejdsbeskrivelser i Appen og forenkler oprettelse af arbejdsplaner.
  • Medarbejderen har al relevant information lige ved hånden, med links til dokumenter og video. 

Læs om Pancomp - Brugervenlig løsning

Aktiviteter, rapportering i marken

Aktiviteter er hændelser eller afvigelser som f.eks. ikke rengøringsparat, fejl og mangler, ekstra opgaver osv. Sendes automatisk til relevante modtager, så der kan tages hånd om hændelsen umiddelbart.

Læs om nem rapportering i marken med Aktivteter

SMS beskeder - både send og modtag

Send beskeder direkte fra systemet med et museklik. Det kan være opgavebeskrivelse eller generelle beskeder til en eller flere medarbejdere.

  • Medarbejderens svar registreres i Pancomp.
  • To-vejs kommunikatio: Dokumenteret og uden brug af APP.

Læs om Pancomp SMS løsning

App Sikkerhed

Pancomp har et ekstra sikkerhedsniveau i Appen. Du er altid sikker på at det er den korrekte bruger, der foretager registreringerne.

Læs om Pancomp App Sikkerhed

Automatiske beskeder og rapporter

Når alt går efter planen, er du ikke interesseret i at høre om det. Det er ved afvigelser, hvor der måske kræves en umiddelbar handling, som er relevant.

I stedet for selv at hente oversigter og rapporter, kan du abonnere på de relevante oplysninger. 

Kvalitetskontrol af rengøring

Registrering af kvalitetsniveau med tekst og billeddokumentation er med til at sikre den aftalte service overfor kunden overholdes. Oversigter med historik viser eventuelle problemområder.

Med Pancomp kan der tages hånd om afvigelser inden det bliver et problem.

Læs om hvordan Pancomp sikrer kvaliteten og den gode kundeservice

Nem Fakturering ®

Oversigt med opgavestatus og planlagt tid, faktisk tid, tid som skal faktureres. Fakturagrundlag overføres automatisk til økonomisystem.

Læs om Pancomps automatiske fakturering

Beregning af løn

Automatisk beregning af løntimerog tillæg for hver kunde og totalt overblik over alle løndele. Integreret med Danløn og andre lønsystemer.

Læs mere om Pancomp Lønmodul

Nøgler

Digital regsitrering af udleverede nøgler. Hvem har nøglen. Hvornår blev den afleveret. Med en enkelt skanning af QR-kode eller NFC er der kontrol på udleverede nøgler.

Kvittering og statusbesked

Kvittering for besøgte steder, udført hygiejnekontrol, kontrolpunkt besøgt osv. blot med en enkel skanning med mobilen. Kan også anvendes til besked om at dispenser skal fyldes op eller kaffemaskine skal afkalkes, papirkurve skal tømmes osv.

Maskiner og udstyr

Overblik over hvem, der har udstyr, værktøj, køretøj eller andet. GPS registreres ved ind- og udtjekning når QR-kode eller NFC tag registreres med mobilen. Stedet vises på kort, og tidsforbruget registreres automatisk.

Rundering og sikkerhedskontrol

Områder, tjekpunkter og tidsrum for patruljer. I Appen kan medarbejderen se hvilke kontrolpunkter, der besøgt og hvilke der mangler. Dette vises også i rapport sammen med dokumentation af eventuelle indrapporterede hændelser.

 

Gratis introduktion til Pancomp

Vores specialist giver dig gerne en gennemgang af Pancomp’s moduler og hjælper dig med at vælge den bedste løsning for dig.

BESTIL ET MØDE!