Pancomp kan bruges til mange forskellige brancher og opgavetyper

Pancomp er et dokumentationssystem, som er ideelt til rengøringsselskaber, vagtfirmaer, kommuner og servicevirksomheder, hvor der er et gennemgående behov for et effektivt dokumentation, påmindelse og kommunikationssystem mellem kontoret og medarbejderne. Et system til timeregistrering, opgavestyring og kvalitetskontrol.

pancomp-illustration

Komplet og intuitiv dokumentation og opgavehåndtering!

Vores løsning til din virksomheds aktivitetsstyring er meget logisk opbygget, let at betjene og kræver ingen særlige forkundskaber. Pancomp dokumentationssystem giver dig mange muligheder!

Vil du vide mere?

Fordelene er mange

 • Online: Du kan følge med i alle arbejdsprocesserne for alle opgaverne i realtid, og via det effektive alarm- og påmindelsessystem sikres det, at ingen opgaver bliver glemt, og det giver dig større mulighed for at undgå utilsigtede hændelser. Ledelsen får et overblik og en god mulighed for, at følge de daglige arbejdsgange og medarbejdernes timeregistrering, dokumenteret gennem registeringer ved tag aflæsning eller QR koder samt GPS koordinationer for tilstedeværelse på den rigtige adresse.
 • Opgavestyring: Du har mulighed for at oprette og tildele opgaver trådløst mellem kontoret og de udearbejdende medarbejdere. Der kan tilføjes billeder, arbejdsinstruktioner eller andre beskrivelser, der sikrer, at medarbejderne præcist ved, hvilken opgave der skal løses, og hvordan.
 • Kvalitetskontrol: Du kan sikre, at budgetterede timer anvendes på selve opgaveløsningen, og at den aftalte kvalitet leveres til kunden. Med samfundets stigende krav om styring af kvalitet, sørger vores system for, at du nemt kan styre og sikre den gode kvalitet overfor kunden.
 • Dokumentation: Du har en tydelig dokumentation på alle udførte opgaver, medarbejdernes tidsregistrering, hændelsesregistreringer og lignende. Dokumenteringen foregår som automatisk rapportering og indsamles fra de data, der registreres. Du har mulighed for at tilsende de elektroniske rapporter til relevante parter.
 • Påmindelse og alarm: Løsningen har også et omfattende påmindelse og alarmsystem til opgaver der ikke bliver udført som planlagt.
 • Øget kundetillid: Din ledelse får mere tid til kunde- og personalepleje, hvilket kan være med til at styrke kunderelationer. En øget kundetillid vil også kunne betyde længerevarende kontrakter mellem din virksomhed og kunderne.
 • Procesoptimering: Du vil gå fra teori til praksis. Ved at måle på det faktiske timeforbrug får du tilpasset dine arbejdsgange, optimeret dine arbejdsplaner, og dermed øget dækningsbidraget. Du vil måske kunne opleve, at der kan foretages en reduktion i personaleomsætningen, eftersom det digitale dokumentationssystem effektiviserer de ansattes arbejdsgang.
 • Ledelse og medarbejdersystem: Løsningen fungerer som en elektronisk assistent for ledelsen i forbindelse med de automatiske rapporter og påmindelser. For medarbejdere er læsningen et arbejdsredskab der letter det daglige arbejde af registreringer og dokumentation. Du har mulighed for, at systemet kan benyttes af eget personale og/ eller eksterne leverandører. Systemet er bygget op om, at det skal fungere som et komplet ledelsessystem, der skal kunne anvendes af både ledelsen, medarbejderne eller andre leverandører (eksempelvis rengøringsselskaber der er hyret til at løse opgaven).
 • Planlægningsværktøj: Du får et nemt planlægningsværktøj til vagtplaner og timeregistrering. Medarbejderne kan selv foretage deres tidsregistrering ude i marken, og det er muligt at benytte systemet til at lave vagtplaner. Medarbejderne får også den fordel at de kan se områdetegningerne, hvilket midler der er brugt på området og alle andre relevante dokumenter for at udfordre opgaverne.
 • Spar tid: Frem for at printe og distribuere eksempelvis datablade, arbejdsplaner, områdetegninger, arbejdspladsvurderinger eller rengøringsinstruktioner og/ eller videoer kan du nu få alle disse informationer via vores app. Derudover kan ferieønsker, varebestilling mv. foretages med app løsningen. Komme - gå registreringer kan overføres til alle gængse lønsystemer. Overenskomstfortolker sikrer de ansatte en korrekt lønseddel. Løsningen overfører de samme data til jeres faktureringssystem, og sikrer dermed medarbejderen korrekt lønseddel og jeres kunder korrekt fakturering.
 • Disse funktioner betyder at løsningen er med til at effektivere de administrative processer, med en automatisk integration til f.eks. NAV Microsoft Dynamic. Eksempelvis kan man registrere alle de faste opgaver i NAV, og det præcise tidsforbrug på opgaver overføres automatisk på sagen, hvorefter indtjeningen for opgaver synliggøres. Tillige kan alle ad hoc-opgaver registreres i Pancomp, og data for udførelsen overføres automatisk til NAV, og faktureringen kan igangsættes.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Pancomp tager udgangspunkt i din virksomheds værdier og sikrer opfølgning herpå.