Friis - Facility Management med Pancomp

Friis 2

Med mange forskelligartede opgaver og focus på kvalitet, besluttede Friis at digitalisere arbejdsprocesserne for at få mere tid til kundepleje.

Digitaliseringen indebærer at alle ekstraopgaver registreres i NAV og overføres automatisk til Pancomp. hvor opgaverne bliver bemandet. Medarbejderne ser deres opgaver i Appen hvor de tildelte opgaver vises med information om kunden og hvad, der skal udføres.

På kontoret har driftsledelsen overblik over status på opgaverne og kan løbende justere planlægningnen ved fravær og nye, indkommende opgaver.

Digitaliseringen omfatter alle arbejdsprocesser fra modtagelse af opgavebestilling, til jobudførelsen og faktureringsdelen.  

For at sikre kvalitetsniveauet udføres løbende kvalitetskontroller hvor eventuelle afvigelser dokumenteres i Pancomp App med beskrivelser og billeddokumentation.

Kunden har mulighed for at se sine egne data, og kan også modtage rapporter over udførte opgaver - helt automatisk.