Dine langvarige relationer med kunder

Dine kunders tilfredshed er afgørende for, at dine kontrakter fortsætter år efter år. Pancomp tager udgangspunkt i dine værdier og i dine kunders behov, og derfor interesserer vi os for at opfylde dine behov i lige så høj grad som at opfylde dine kunders behov.

Pancomp dokumentationssystem er bygget op om dette gensidige forhold, der skal være fordelagtigt for begge parter for at sikre en troværdig dokumenteret timeregistrering, opgavestyring og kvalitetskontrol. Den samlede tilfredshed med kontrakten afhænger i særdeleshed af omfanget af samarbejdet mellem kunden og tjenesteyderen. Vi mener, at langvarige relationer bygger på trygge rammer og et tillidsfuldt samarbejde.

Med Pancomp dokumentationssystem kan fremtidens samarbejde og kundetillid sikres ved en online dokumentation af tidsforbrug og en effektiv opgavestyring.

Din opskrift til succes

Pancomp medvirker i samarbejde mellem Leverandør og Kunde på forskellige niveauer – økonomi, kvalitet, arbejdsmiljø og samarbejde:

1. Økonomi

Leverandør:

Styr på økonomien, planlægning af ressourcer og driftsoptimering. Klar dokumentation på dine medarbejdere, hvor de har været samt tidsforbruget hertil.

Pancomp:

 

 • Vores dokumentationssystem er baseret på, at alle processer kan følges i realtid. Du får styring af tidsforbrug og timeregistrering for medarbejderen.
 • Data overføres til alle gængse lønsystemer og via en overenskomstfortolker sikre de ansatte en korrekt lønseddel.
 • Løsningen kan automatisk overføre de samme data til jeres faktureringssystem og sikrer jeres kunder korrekt fakturering.
 • Ferieønsker, varebestilling mv. kan foretages direkte med app løsningen.
 • Et planlægningsværktøj, der giver overblik på leverede- og budgetterede timer samt mulighed for automatisk rapportering.

Kunde:

Forventer leverance til aftalt tid og pris.

2. Kvalitet

Leverandør:

Dine medarbejdere er virksomhedens ambassadører og møder kunden dagligt. Du skal sikre, at de forstår opgaven og har de nødvendige værktøjer at styre samt planlægge efter.

Pancomp:

 

 • Kvalitets- og servicerapporter med niveauangivelser, tekst og billeder giver dig perfekt dokumentation overfor kunden.
 • Det kalenderstyrede alarmsystem melder automatisk, hvis noget ikke er som planlagt og aftalt.

 

Kunde:

Forventer leverance til aftalt kvalitet, og at medarbejderne er velinformerede, veluddannede og opfylder indgåede aftaler.

3. Arbejdsmiljø

Leverandør:

Det er din opgave at sikre et godt arbejdsmiljø med gode arbejdsmetoder og de rigtige redskaber, så medarbejderne ikke bliver påvirket negativt.

Pancomp:

 

 • Automatisk planlægning samt opfølgning på arbejdspladsvurderinger (APV) med tekst og billeddokumentation.
 • Et kommunikationssystem mellem ledere og medarbejdere, hvor datablade, arbejdsplaner, områdetegninger, arbejdspladsvurderinger eller rengøringsinstruktioner og/eller videoer er let tilgængelige i app løsningen.

Kunde:

Forventer leverandør lever op til de stillede krav omkring arbejdsmiljø.

4. Samarbejde

Leverandør:

Fokus på en velfungerende kommunikation, at levere det kunden ønsker og fortsat optimering af kvalitet.

Pancomp:

 

 • Et kommunikationsværktøj mellem leder, medarbejder og kunden, der sikrer hurtig håndtering af opgaver med god kvalitet.
 • Udsendelse af gruppe sms.

 

Kunde:

 • Forventer et udviklende samarbejde med hurtig håndtering af problemstillinger med god kvalitet.