Dokumentation af vagtrunderinger i realtid

Vagtbranchen er et konkurrenceudsat marked med stor fokus på effektivitet, logistik og kvalitet.

Løsningen: IT-system, der i realtid opdaterer alle registreringer. Pancomp Secure er tilpasset de behov, der er i forbindelse med rundering og kontroller generelt. Brugerfladen er meget enkel og funktionel.

Som terminal anvendes mobiltelefon med App eller den robuste Pancomp håndterminal, hvor registrering ikke kan være nemmere.

Pancomp henvender sig til både til vagtselskaber og organisationer med runderings- og kontrolopgaver.

 

Se videointroduktion
Vagt på rundering og registrering af observation

 

 

Vagter på rundering med online registrering

Vores vagtturssystem sikrer dine kunders tilfredshed

Hvis du investerer i Pancomp dokumentationssystem, får du styrket din effektivitet, optimeret eventuelle logistiske udfordringer, øget kvalitet og rentabilitet. Og ikke mindst styrket dine samarbejdsrelationer med ansatte såvel som kunderne.

Vores løsning udvikles kontinuerligt, er logisk opbygget og let at betjene. Det perfekte værktøj for vagtbranchen til at dokumentere vagtrunderinger og medarbejdernes tidsregistrering.

 

bestil dit møde!

 

Vagtturssystemet giver dig fordele:

  • Påmindelser som en sikkerhed for at aftalte opgaver eller runderinger ikke glemmes eller overses. Beskeder om opgaver, eller besked om ekstraopgaver, sendes automatisk til vagten.

  • Rapporter kan sendes automatisk som e-mail til relevante personer, og dette kan ske straks efter, at runderingen er gennemført. Dermed spares tid: Farvel til traditionelle papirrapporter, telefonopkald eller egenrapporteringer på kontoret.

  • Registrering af observationer, hændelser og afvigelser foregår enkelt og bliver opdateret i realtid.

  • Et billede siger mere end tusinde ord. Det er muligt at tage et foto af hændelser, skrive egne bemærkninger eller vælge standardtekster, som du selv definerer. Billeder og tekst gemmes automatisk i runderingsrapporten. Informationerne sendes automatisk som mail eller SMS.

  • Alle data fra dine kunder og vagtrapporter gemmes i sikrede servere i minimum 5 år, og de kan nemt findes frem. Historikken er sikret.

  • Med brug af vores App til vagtrunderinger fremgår GPS positionerne, og de kan tillige vise tilstedeværelsen på et kort. Funktionen anvendes optimalt som en del af dokumentationspakken for runderingsudførelsen.

  • Kommunikation mellem leder og medarbejdere kan være områdetegninger, instruktioner og/ eller videoer, som er let tilgængelige i medarbejderens Pancomp App. Løsningen fungerer både on og off-line.

Læs mere om løsningen.