Dyb kundeforståelse og komplette serviceløsninger

Afsættet er, at virksomhederne har de rigtige digitale teknologier, og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer for at kunne levere et ensartet og højt serviceniveau. Vores udviklede brancheteknologiske løsning vil både give høj kundeoplevet værdi, og den vil samtidig bidrage til en effektivisering af virksomhedens serviceproduktion, uanset hvilke opgaver der skal udføres. Eksempelvis snerydning, vinduespolering, pasning af grønne områder, vedligeholdelse af parker og veje, tilsyn af tekniske anlæg, maskiner osv.

service

Styrk din forretning!

Investerer du i Pancomp dokumentationssystemet får du styrket din effektivitet, tidsregistrering, logistik, kvalitetskontrol, øget rentabilitet og ikke mindst styrket dine samarbejdsrelationer med kunderne. Vores løsning udvikles kontinuerligt, er logisk opbygget og let at betjene. Pancomp's dokumentationsystem passer derfor perfekt til disse brancher, hvor der er brug for vedvarende kommunikation mellem kontoret og udearbejdende medarbejdere.

bestil dit møde!

Vores dokumentationssystem giver dig:

  • Intet papirnusseri Vores digitale dokumentationssystem holder styr på alle opgaver i forbindelse med servicearbejdet. I en servicevirksomhed er opgaverne meget alsidige, og medarbejderen bliver måske præsenteret for esktra opgaver. Det er derfor en fordel, at servicemedarbejderen anvender løsningen med det specialudviklede håndsæt eller Pancomp appen, så alt registreres og rapporteres digitalt.

  • Online registrering i realtid Systemet registrerer og lagrer alle hændelser, opgaver, tidsregistreringer osv. i realtid, og det foregår online. Men er servicemedarbejderen uden for internetdækning, lagres informationerne og sendes automatisk, når der igen opnås dækning. Der kan lagres op til 1000 registreringer, mens medarbejderen er offline.  

  • Opgaveinformation Ved at anvende Pancomp appen kan dagens opgaver, inklusiv arbejdsbeskrivelser eller detaljerede instruktioner, sendes direkte til den enkelte servicemedarbejder eller til flere medarbejdere. Registrering for, at opgaverne er løst, kan ses i realtid  under kunde- og servicemedarbejderen. Det er nemt at flytte opgaver mellem medarbejderne, som straks kan se de nye opgaver, når de bruger Pancomp appen. Slut med konstante telefonopkald. Det er nemt for servicemedarbejderen blot at læse på skærmen, hvilke opgaver han eller hun har i dag.

  • Påmindelser Løsningen giver dig sikkerhed for, at aftalte opgaver ikke glemmes eller overses, fordi alarmer eller påmindelser automatisk sendes til servicemedarbejderen, når han ankommer til det faktuelle sted eller lige før ankomsten til stedet. Det er nemt for kontoret hurtigt at skyde beskeder af sted til medarbejderen ude i marken.

  • Automatisk distribution af rapporter Rapporter kan automatisk sendes som mail til kunden, straks serviceopgaver er udført. Kunden kan se hvad der er udført, af hvem og hvornår. Dermed spares tid og unødigt forbrug af ressourcer i forbindelse med håndtering af traditionelle papirrapporter.

  • Billeddokumentation Hvis der skulle opstå behov for det, er det muligt at tage et billede af forskellige hændelser, tilføje egne bemærkninger eller vælge fra et kartotek af standardtekster, som man selv har prædefineret indholdet på. De teksttilføjelser og billeder, der bliver taget, bliver automatisk tilføjet i rapporten.

  • Datahistorik Alt data fra dine kunder gemmes i sikrede servere i minimum 5 år og kan nemt fremfindes, hvis der skulle være behov for dette. Dermed optager de ikke arkivplads, og det er muligt at indhente statistik fra tidligere opgaver eller arbejdssteder.

  • GPS koordinator Ved brug af vores app fremgår GPS positionerne, og de viser medarbejderens tilstedeværelsen på et kort. Funktionen anvendes optimalt, som en del af dokumentationspakken for udførelsen af opgaverne.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Pancomp tager udgangspunkt i din virksomheds værdier og sikrer opfølgning herpå