Udendørs arealer og andre serviceopgaver

Mange rengøringsvirksomheder tilbyder services ud over traditionel rengøring og vinduespolering. Vedligeholdelse af udendørs arealer, hjemmehjælp, gartneropgaver, måtteservice og linned er eksemplerpå dette.

Vores løsning vil både give høj kundeoplevet værdi, og den vil samtidig bidrage til en effektivisering af virksomhedens serviceproduktion, uanset hvilke opgaver der skal udføres. Snerydning, pasning af grønne områder, vedligeholdelse af tilsyn af tekniske anlæg, maskiner osv.

Servicemedarbejder ser sine opgaver og rapporterer hændelser og observationer

 

 

Servicemedarbejder anvender RFID tag til at registrere udstyr

Styrk din forretning!

Investerer du i Pancomp får du styrket din effektivitet, tidsregistrering, logistik, kvalitetskontrol, øget rentabilitet og ikke mindst styrket dine samarbejdsrelationer med kunderne. Vores løsning udvikles kontinuerligt, er logisk opbygget og let at betjene. Løsningen passer derfor perfekt til brancher, hvor der er brug for dokumentation og effektiv mellem kontoret og medarbejdere i marken.

 

bestil dit møde!

 Pancomp til planlægning, drift og dokumentation

  • Intet papirnusseri. Løsningen holder styr på alle opgaver i forbindelse med servicearbejdet. I en servicevirksomhed er opgaverne meget alsidige, og medarbejderen bliver måske præsenteret for ekstra opgaver. Dette dokumenteres i Pancomp.

  • Online registrering. Systemet registrerer og alle hændelser, opgaver, tidsregistreringer osv. i realtid. Hvis en servicemedarbejder er uden mobildækning, lagres informationerne og sendes automatisk, når der igen er dækning.   

  • Opgaveinformation. Opgaver med arbejdsbeskrivelser og detaljerede instruktioner sendes direkte til en eller flere servicemedarbejdere. Kvittering for at opgaverne er løst kan ses i realtid. Det er nemt at flytte opgaver mellem medarbejderne, som straks kan se de nye opgaver.

  • Påmindelser sikrer at  ingen opgaver glemmes eller overses. Alarmer eller påmindelser sendes automatisk til servicemedarbejderen. Det er nemt for kontoret hurtigt at sende beskeder til medarbejderen ude i marken.

  • Automatisk distribution af rapporter. Rapporter kan sendes automatisk til kunden, straks opgaver er udført. Kunden kan se hvad der er udført.

  • Registrering af observationer, hændelser og afvigelser foregår enkelt og bliver opdateret i realtid.

  • Billeddokumentation. Billeder er en del af rapporteringen fra servicemedarbejderen, der også kan tilføje yderligere kommentarer.

  • Historik. Al data fra dine kunder gemmes i sikrede servere i minimum 5 år og kan nemt fremfindes, hvis der skulle være behov for dette. 

  • GPS koordinater. Ved brug af vores App registreres GPS positioner og vises på et kort. Hvem, hvor og hvornår dokumenterer at opgaven er udført.