Timeregistrering for alle

Uanset om du er på arbejdspladsen, arbejder hjemme, er på kundebesøg eller på farten behøver du kun ét system til at registrere arbejdstid og pauser: Pancomp.

Mange rengøringsvirksomheder tilbyder services ud over traditionel rengøring med behov for dokumentation. Entreprenører og servicevirksomheder har også behov at arbejdstiden er registreret.

Uanset branche. Uanset funktion. Uanset hvor du er: Pancomp anvendes til registrering af timer og pauser. Ekstratimer beregnes automatisk ud fra normtimer.

 

Servicemedarbejder ser sine opgaver og rapporterer hændelser og observationer

 

 

Servicemedarbejder anvender RFID tag til at registrere udstyr

Fleksibel registrering

Timeregistrering foregår med App på Android eller iOS: Mobilen holdes hen til en NFC tag for at registrere ankomst og afgang. Pancomp har desuden to egenudviklede terminaler.

⦁ Håndterminal, der anvender de samme NFC tags som App. Meget enkel betjening.

⦁ Komme-gå terminal, hvor medarbejderen anvender ID-kort som nem registrering.

Med disse fleksible muligheder, kan Pancomp levere den optimale løsning. Både funktionelt og prismæssigt.

Læs om Pancomps terminaler.

 

bestil dit møde!

 Pancomp til planlægning, drift og dokumentation

  • Intet papirnusseri. Løsningen holder styr på alle opgaver i forbindelse med servicearbejdet. I en servicevirksomhed er opgaverne meget alsidige, og medarbejderen bliver måske præsenteret for ekstra opgaver. Dette dokumenteres i Pancomp.

  • Online registrering. Systemet registrerer og alle hændelser, opgaver, tidsregistreringer osv. i realtid. Hvis en servicemedarbejder er uden mobildækning, lagres informationerne og sendes automatisk, når der igen er dækning.   

  • Opgaveinformation. Opgaver med arbejdsbeskrivelser og detaljerede instruktioner sendes direkte til en eller flere servicemedarbejdere. Kvittering for at opgaverne er løst kan ses i realtid. Det er nemt at flytte opgaver mellem medarbejderne, som straks kan se de nye opgaver.

  • Påmindelser sikrer at  ingen opgaver glemmes eller overses. Alarmer eller påmindelser sendes automatisk til servicemedarbejderen. Det er nemt for kontoret hurtigt at sende beskeder til medarbejderen ude i marken.

  • Automatisk distribution af rapporter. Rapporter kan sendes automatisk til kunden, straks opgaver er udført. Kunden kan se hvad der er udført.

  • Registrering af observationer, hændelser og afvigelser foregår enkelt og bliver opdateret i realtid.

  • Billeddokumentation. Billeder er en del af rapporteringen fra servicemedarbejderen, der også kan tilføje yderligere kommentarer.

  • Historik. Al data fra dine kunder gemmes i sikrede servere i minimum 5 år og kan nemt fremfindes, hvis der skulle være behov for dette. 

  • GPS koordinater. Ved brug af vores App registreres GPS positioner og vises på et kort. Hvem, hvor og hvornår dokumenterer at opgaven er udført.

Læs mere om løsningen.