Rengøring i den digitale verden

  • Kundetilfredshed er afgørende for at samarbejdet med dine kunder bliver en langvarig relation. Det kræver naturligvis, at opgaverne udføres som aftalt og at der reageres hurtigt på afvigelser.

  • Kvaliteten skal være i orden, og hvis der er problemer, skal det helst opdages inden kunden reagerer. Fleksibilitet og hurtig håndtering af afvigelser er med til at fastholde kunderne. 

  • Dokumentation er nu endnu vigtigere med de øgede krav til hygiejnerengøring. Arbejdsplaner skal justeres og følges op på. Faste planer bliver suppleret med rengøring efter behov, hvilket skal dokumenteres.

 

Pancomp App til tidsregistrering

 

Styrk dine kunderelationer

Med Pancomp vil du opleve en effektivisering med forenklet administration og optimeret anvendelse af ressourcer.

Løsning er med til at sikre at dine kunder får den aftalte service til tiden og i den aftalte kvalitet.

 

bestil dit møde!

 

Planlægning, Drift og Dokumentation

  • Pancomp brugervenligt rengøringssystem til håndtering af rengøring, serviceopgaver samt kontroller med dokumentation, timeregistrering og nem fakturering af ad hoc opgaver. Standard arbejdsinstruktioner forenkler planlægningen og servicemedabejderen har al nødvendig information i sin App. Pancomp er digital rengøring med seneste teknologi.

  • Hvis et sted ikke er rengøringsparat, eller der er andre afvigelse, rapporteres dette enkelt i Appen med billeddokumentation. Dette er en nem og hurtig metode til at  kommunikere med kontoret.

  • Tid anvendt på opgaver og tranport kan sammenholdes med planlagt tid og medarbejderens arbejdstid. Dette giver ledelsen et stærkt værktøj til ressourceoptimering og opgaveplanlægning.

  • Integration med NAV og e-conomics gør fakturering til en enkel, effektiv arbejdsgang. Fakturering bliver ikke enklere. VI kalder det nemFakturering®.

  • Løngrundlag kan overføres til lønsystem eller overføres til et samleark til registrering. 

Læs mere om løsningen.