Rengøring i den digitale verden

  • Kundetilfredshed er afgørende for at samarbejdet med dine kunder bliver en langvarig relation. Det kræver naturligvis, at opgaverne udføres som aftalt og at der reageres hurtigt på afvigelser.

  • Kvaliteten skal være i orden, og hvis der er problemer, skal det helst opdages inden kunden reagerer. Fleksibilitet og hurtig håndtering af afvigelser er med til at fastholde kunderne. 

  • Dokumentation er nu endnu vigtigere med de øgede krav til hygiejnerengøring. Arbejdsplaner skal justeres og følges op på. Faste planer bliver blødt op med rengøring efter behov, hvilket skal dokumenteres.

 

Pancomp App til komme-gå registrering

 

Styrk dine kunderelationer

Med Pancomp vil du opleve en effektivisering med forenklet administration og optimeret anvendelse af ressourcer.

Løsning er med til at sikre at dine kunder får den aftalte service til tiden og i den aftalte kvalitet.

 

bestil dit møde!

 

Planlægning, Drift og Dokumentation

  • Opgaver planlægges som faste, frekvensbaserede opgaver eller som enkeltopgaer. Standardiserede arbejdsinstruktioner knyttes til opgaverne. Servicemedabejderen har al nødvendigt information i sin App.

  • Hvis et sted ikke er rengøringsparat, eller der er andre hændelser, rapporteres dette enkel i Appen. Dette gælder også registrering af opgaver, som ikke var planlagt. F.eks. ved behovsrettet rengøring.

  • Tid anvendt på opgaver og tranport kan sammenholdes med planlagt tid og medarbejderens arbejdstid. Dette giver ledelsen et stærkt værktøj til ressourceoptimering og opgaveplanlægning.

  • Integration med NAV og e-conomics gør fakturering til en enkel, effektiv arbejdsgang. Fakturering bliver ikke enklere.

  • Løngrundlag kan overføres til lønsystem eller overføres til et samleark til registrering. 

 

Brian Mogensen er parat til at hjælpe

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Styrk din ledelse med et system der giver mere tid til kunde- og personalepleje.

Vil du vide mere?