Rengøring i den digitale verden

Hvad forventer dine kunder?

  • Tillid og tilfredshed: Dine kunders tilfredshed er nemlig afgørende for, at dine kontrakter fortsætter år efter år. Det kræver naturligvis, at rengøringsarbejdet bliver udført tilfredsstillende. Som arbejdsgiver kan det nogle gange være svært at holde styr på medarbejderne ude på de mange forskellige arbejdssteder. Det kan være svært at se, hvordan de udfører opgaverne, og om de registrerer den helt rigtige tid, som de har brugt på arbejdet.

  • Kvalitetskontrol: De fleste kunder lægger mest vægt på en rengøringsleverandør, som kan levere en konkurrencedygtig pris, hvor leveringssikkerhed og pålidelighed til leverandøren er i højsædet. Der forventes ydelser, der leveres til den aftalte kvalitet med et udviklende samarbejde, hvor fleksibilitet og hurtig håndtering af problemstillinger er en selvfølge. Miljø og arbejdsmiljø skal naturligvis være overholdt og dine medarbejdere er veluddannede, forstår opgaverne og har de rigtige redskaber til at udføre opgaverne.

  • Dokumentation og informationer: Dine kunder stiller stigende krav til dokumentation og informationer fra deres rengøringsleverandører i form af rapporter på arbejdsopgaver og tidsregistreringer på rengøringen.

Styrk dine kunderelationerne!

Hvis du altså investerer i Pancomp dokumentationssystem får du styrket din effektivitet, eventuelle logistiske udfordringer, kvaliteten, øget rentabilitet og ikke mindst styrket dine samarbejdsrelationer med ansatte såvel som kunderne. Vores løsning udvikles kontinuerligt, er logisk opbygget og ikke mindst let at betjene.

bestil dit møde!

Hvad kan du forvente:

  • Brancheudviklet løsning: Med en investering i Pancomp dokumentationssystem får du mange muligheder for at løse alle disse udfordringer, og denne brancheudviklede løsning til rengøringsbranchen giver både dine ansatte og kunderne trygge rammer for et langvarigt og tillidsfuldt samarbejde.

  • Et komplet system: Systemet til dokumentation består af en del forskellige elementer, der fortsat udvikles for at kunne imødekomme kundernes efterspørgsler. Til netop rengøringsbranchen er det ideelt at have tidsregistrering for medarbejdernes komme- og gåtider på de forskellige arbejdssteder. Med vores app er det muligt at få sammensat elektroniske servicerapporter over medarbejdernes udførte jobs, lave arbejdsplaner til rengøring, sætte alarmer og påmindelser, skrive informative arbejdsinstruktioner direkte til medarbejderen, skrive beskeder, sende GPS koordinater som dokumentation for tilstedeværelse samt se forskellige statistikker. Du kan altså forvente at få en komplet løsning til dit rengøringsfirma, hvor alt det arbejde, dine medarbejdere udfører, kan blive dokumenteret.

  • Effektivisering: Med vores system kan du forvente, at mange arbejdsgange kan effektiviseres både rent timemæssigt, men også rent logistisk set. Dokumentationssystemet giver ledelsen et overblik, og gør det mere gennemskueligt at se hvilke områder, der kan optimeres. Det er med til at opdage fejl, tidsspild og afgivelser i arbejdsrutinerne og dermed kan det i den sidste ende øge din virksomheds kundetillid og din indtjening. Ferieønsker, varebestilling mv. kan foretages direkte med app løsningen.

  • Integration til løn og fakturering: Data overføres til alle gængse lønsystemer, og via en overenskomstfortolker sikres de ansatte en korrekt lønseddel. Løsningen kan automatisk overføre de samme data til jeres faktureringssystem og sikrer jeres kunder korrekt fakturering.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Styrk din ledelse med et system der giver mere tid til kunde- og personalepleje.