Digitalt rengøringssystem for kommuner

I det offentlige er der et stigende krav til timeregistrering, dokumentation og øget fokus på hygiejne. Med Pancomp er det enkelt at tilpasse planer og dokumentere dette.

Arbejdstid i realtid målt op mod normeret tid for medarbejderen, giver mulighed for optimering af ressourcer og letter arbejdet med afløsere og flyvere.

Pancomp sikrer en effektiv kommunikation mellem kontoret og kollegaer i marken.

Rengøringsleder planlægger opgaver i Pancomp

 

 

 

Rengøringsassistent med automatisk tidsregistrering af rengøring.

 

Fordele for kommuner

  • Enkel administration.

  • Alarmer ved afvigelser. 

  • Planlægning, drift, opfølgning og dokumentation.

  • Effektiv kommunikation mellem leder og assistent.

  • Grafisk overblik over normeret tid, planlagt tid, faktisk tid og transporttid.

 

Driftoptimering

  • Opgaver planlægges som faste, frekvensbaserede opgaver eller som enkeltopgaver. Standard arbejdsinstruktioner forenkler planlægningn. Servicemedabejderen har al nødvendigt information i sin App. 

  • Hvis et sted ikke er rengøringsparat, eller der er andre hændelser, rapporteres dette enkelt i Appen. Dette gælder også registrering af opgaver, som ikke var planlagt.

  • Overblik over status og tidsforbrug på opgaver, samt tranporttid, kan sammenholdes med planlagt tid på opgaven og medarbejderens arbejdstid. Dette giver ledelsen et stærkt værktøj til ressourceoptimering og opgaveplanlægning.

  • Medarbejderne kan bytte opgaver på en institution, f.eks. ved sygdom, uden at lederen skal foretage sig noget. Hvem, der tog ekstraopgaven og hvornår, registreres automatisk.

  • Løngrundlag kan enten overføres til kommunens lønsystem eller overføres til et samleark til registrering. Fakturering kan integreres med eksisterende økonomisystem for at forenkle arbejdsgangen, når der er opgaver til fakturering.