Et digitalt dokumentationssystem til kommuner

Hvad forventer dine kunder?

I det offentlige er der et stigende krav til tidsregistrering og dokumentation af medarbejderen, og derfor er landets kommuner et godt marked for Pancomp dokumentationssystem, der fungerer fuldstændigt digitalt.

kommuner

Der er mange fordele at hente for kommuner

  • Drop papirarbejdet: Det er et effektivt dokumentstyringssystem, der holder alle medarbejdernes rapporteringer elektroniske, og kommunerne vil være fri for at drukne i ustrukturerede dokumenter på arbejdspladsen. De elektroniske rapporter udfærdiges på baggrund af det data, der modtages fra medarbejderne på de forskellige arbejdssteder i kommunen, og de er designet til at være læservenlige med et godt overblik.

  • Kommunikationssystem mellem ledere og medarbejdere: Datablade, arbejdsplaner, områdetegninger, arbejdspladsvurderinger eller rengøringsinstruktioner og/ eller videoer. Endvidere er ferie og varebestilling let tilgængelige i app løsningen.

  • Tidsregistrering: Systemet er nemt i forhold til personaleplanlægning, dokumentering og registrering af arbejdstid og til at holde styr på de mange forskellige arbejdsplaner rundt i kommunerne. Medarbejderne står selv for registrering af arbejdstid på de forskellige lokationer, og ledelsen kan derfor nemt og hurtigt opdage, hvis forskellige arbejdssteder utilsigtet bliver forsømt, eller hvis en tidsregistrering ikke er korrekt.

  Adgang fra APP til arbejdstegninger og andre dokumenter

Hvad kan du forvente:

  • Opgavestyring: I en kommune er der mange forskellige driftsopgaver, der skal afvikles, og Pancomp dokumentationssystem er perfekt til opgavestyring. Ledelsen eller de kontoransatte kan nemt oprette og tildele opgaver, hvorefter medarbejderne i marken står for registrering af arbejdstid, når opgaverne er løst. Opgaverne afrapporteres og samles elektronisk i dokumentstyringssystemet. Kommunen har nu dokumentation af medarbejderen, og de opgaver, der er blevet løst. Den digitale tildeling af opgaver fra ledelsen samt tilbagerapporteringen fra medarbejderen giver en hurtig kommunikation mellem de ansatte.

  • Driftsoptimering: Det skaber et digitalt overblik i kommunen at anvende systemet fra Pancomp, og det er nemt for ledelsen at sikre en optimal prioritering af arbejdsopgaverne gennem medarbejdernes dokumentering af dem. De kan hurtigt gå igennem rapporterne og på denne måde effektivisere dagsdisponeringen og undgå utilsigtede hændelser, fordi personalet måske har for meget at se til på et bestemt tidspunkt eller et givent område.

  • Integration til løn og fakturering: Data fra eksempelvis timelønnede ansatte kan enten overføres til kommunens lønsystem via en overenskomstfortolker eller overføres til et samleark, det sikrer de ansatte en korrekt lønseddel og sparer ledelsen mange timer omkring lønindberetning.

Samlet set vil Pancomp dokumentationssystem sørge for en hurtig og effektiv kommunikation mellem kontoret og medarbejderne, og koordinatoren sikres et overblik over opgavestyring og medarbejdernes tidsregistrering.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Vi tager udgangspunkt i din virksomheds værdier og sikrer opfølgning herpå