Digitalt rengøringssystem for kommuner

I det offentlige er der et stigende krav til timeregistrering, dokumentation og øget fokus på hygiejne. Med Pancomp er det enkelt at tilpasse planer og dokumentere dette.

Arbejdstid i realtid målt op mod normeret tid for medarbejderen, giver mulighed for optimering af ressourcer og letter arbejdet med afløsere og flyvere.

Pancomp sikrer en effektiv kommunikation mellem kontoret og kollegaer i marken.

Rengøringsleder planlægger opgaver i Pancomp

 

 

 

Rengøringsassistent med automatisk tidsregistrering af rengøring.

 

Fordele for kommuner

  • Enkel administration.

  • Alarmer ved afvigelser. 

  • Planlægning, drift, opfølgning og dokumentation.

  • Effektiv kommunikation mellem leder og assistent.

  • Grafisk overblik over normeret tid, planlagt tid, faktisk tid og transporttid.

 

Driftoptimering

  • Opgaver planlægges som faste, frekvensbaserede opgaver eller som enkeltopgaver. Standard arbejdsinstruktioner forenkler planlægningn. Servicemedabejderen har al nødvendigt information i sin App. 

  • Hvis et sted ikke er rengøringsparat, eller der er andre hændelser, rapporteres dette enkelt i Appen. Dette gælder også registrering af opgaver, som ikke var planlagt.

  • Overblik over status og tidsforbrug på opgaver, samt tranporttid, kan sammenholdes med planlagt tid på opgaven og medarbejderens arbejdstid. Dette giver ledelsen et stærkt værktøj til ressourceoptimering og opgaveplanlægning.

  • Medarbejderne kan bytte opgaver på en institution, f.eks. ved sygdom, uden at lederen skal foretage sig noget. Hvem, der tog ekstraopgaven og hvornår, registreres automatisk.

  • Løngrundlag kan enten overføres til kommunens lønsystem eller overføres til et samleark til registrering. Fakturering kan integreres med eksisterende økonomisystem for at forenkle arbejdsgangen, når der er opgaver til fakturering.

Læs mere om løsningen.