Pancomp drift- og dokumentationssystem

Pancomp er et ledelsesværktøj til offentlige og private rengøringsorganisationer, servicevirksomheder og vagtbranchen: Virksomheder med behov for dokumentation, opgavestyring og kommunikation. Med effektive værktøjer lettes de administrative rutiner. Dette gælder ikke mindst korrekt lønberegning, fakturering og sikkerhed for at alle opgave bliver løst.

 

 • Rengøringsselskaber

  Pancomp håndterer hele forløbet fra kundeaftaler, planlægning, drift til opfølgning med kvalitetskontrol, lønberegning og fakturering. Perfekt til rengøringsselskaber, hvor de ansatte arbejder mange forskellige steder og med varierende arbejdstider. 

 • Kommuner

  Kommunikation internt, håndtering af flyvere og tidsregistrering er nogle af de områder, kommuner anvender Pancomp til. Overblik over lønudgifter ud over det normale: Løsningen hjælper til med at holde styr på de undividuelle aftaler om daglig arbejdstid. 

 • Vagtselskaber

  Vagtselskaber har brug for et system til overvågning af vagtrundering og tidsregistrering af de ansattes sikkerhedsvagtture. Pancomp verificerier de leverede vagttjenester og sikrer at ingen kontrolposter misses. 

 • Servicevirksomheder

  Til at sikre et højt serviceniveau, kan Pancomp være fordelagtig. Effektiviteten og samarbejdsrelationerne med kunderne styrkes med et godt system til dokumentering af arbejdsopgaver, tdsregistrering og kvalitetssikring.

 • Tandlægebranchen

  Pancomp giver overblik over hvilke opgaver er udført af hvem og hvornår. Dette giver dokumentation af høj kvalitet. Systemet er let at betjene  - et komplet løsning, der sikrer at alle opgaver udføres til aftalt tid.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Styrk din konkurrencesituation med Pancomp.

KONTAKT

En komplet løsning

Pancomp er et drift- og dokumentationssystem til opgavestyring og opfølgning. Dette omfatter planlægning og den daglige drift, hvor der løbende skal foretges justeringer på grund af fravær og ekstraopgaver. Administrationen af dette er enkelt med Pancomp.

Registrering af fremmøde og anvendt tid sikrer en god dokumentation og kan anvendes til beregning af løn. Løsningen holder styr på medarbejdernes individuelle arbejdstider.

Med Pancomp sikres at alle opgaver bliver faktureret - og med et minimum af administrativt arbejde.

Løsningen anvendes af servicemedabejdere, mellemledere og ledelse indenfor private og offentlige rengørings- og serviceorganisationer samt virksomheder med rundering og sikkerhedskontrol.

 

Læs om din branche:

Tandlægebranchen

Hygiejneprocesserne dokumentares i overenstemmelse med NIR.

Pancomp holder styr på opgaverne med digital dokumentation. Klinikket undgår dobbeltarbejde og historikken er sikret.

Klinikkernes udfordringer

Foruden en travl hverdag med patienter og øget dokumentationskrav til forskellige myndigheder vedrørende hygiejne, røntgen og flere andre områder, skal klinikkerne samtidiigt fokusere på tryghed og sikkerhed for patienterne. Der er behov for en moderne løsning:

 • Kontroller af hygiejne-, røntgen og andre områder.
 • Dokumentere udførelsen af klinikkens opgaver.
 • Klart vise at opgaverne bliver udført kontinuerligt.
 • Giver påmindelser, hvis en opgave ikke blver udført.
 • En løsning til en fornuftigt pris, som er nem at igangsætte og anvende.

Hvordan overholder klinikkerne NIR?

Med et registreringssystem, der gør det nemt at dokumentere hygiejneprocesserne i de nye Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). 

Med den elektroniske assistent registreres opgaveudførelserne, så klinikken undgår dobbeltarbejde med både at udføre opgaven og derefter at dokumentere dette. 

Ulla-Berith Holmgård var med til at implementere DDKM (Den Danske Kvalitets Model) i samarbejde med Dansk Tanlægeforening og Sundhedsstyrelsen. Se og hør om erfaringer med

Pancomp hos Tandlægerne i Vangede. 

 

Hygiejneprocesserne dokumenteres

Hygiejneprocessen dokumenteres ved at scanne en lille knap med et håndsæt eller en app. Knappen sidder enten på enheden, eller den monteres samlet på en tavle. Præcist tidspunkt for arbejdets udførelse registreres automatisk i løsningen, eventuelle billeder via app og dokumentationsrapporter kan fremfindes minimum 5 år tilbage.

Systemet sender en mail eller SMS, hvis en opgave ikke er udført planmæssigt. Intet overses hvad enten det er renhold af unit, røntgenenheder, mv. eller opfølgning af svejsningerne på instrumentposerne, er indenfor en bestemt tidsgrænse. Nedenfor kan du se et skærmbillede fra tandlægeklinikken Zwinge. Din klinik undgår det tidskrævende papirarbejde med, at registrere hygiejne- og opfølgnings opgaverne i bøger eller skemaer. Præcist tidspunkt for arbejdets udførelse registreres automatisk, eventuelle tilhørende billeder der er fotograferet via appen og dokumentationsrapporterne kan hurtigt fremfindes, udskrives eller sendes som mail:

Løsningen sikrer at dokumentationen altid er tilgængelig ved kontrolbesøg. Den er let at betjene og medarbejderne kommer hurtigt ind i rutiner og arbejdsformer. Alle rapporter kan udskrives, sendes som mail, eller de kan modtages automatisk på det tidspunkt det ønskes. Løsningen har været i test i knap et år hos tandlæger, for funktionalitet og økonomiske betragtninger. Den er i dag i drift og under installation hos mange tandlæger, der vil være godt forberedt til de nye lovkrav.

Løsningen leveres nøglefærdig med:

 • Påmindelser

 • Instruktion

 • Igangsætning

Totalt klart til brug, med alle de registreringspunkter og påmindelser, klinikkerne ønsker. Derudover er der 12 måneders fri dansk online support.

 

"Det overordnede formål med Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) er, at begrænse smitterisikoen for patienter og personale i det danske sundhedsvæsen. Dette opnås ved hjælp af et nationalt enstrenget, frit tilgængeligt og direkte anvendeligt system af retningslinjer på det infektionshygiejniske område for hele sundhedssektoren, herunder tandplejen".

Kilde: ref. Statens Serum Institut, NIR

Med det nye lovkrav vil der helt sikkert komme et stigende fokus for klar entydig dokumentation af udførte hygiejneopgaver for, at øge personale og patientsikkerheden. De tandlæger der har anvendt løsningen i det sidste år, har opfyldt myndighedskravene og derfor undgået negative eftervirkninger.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Vi vil gerne komme ud til klinikken og vise løsningen, den enkelte betjening, og ikke mindst den faktabaserede dokumentation.

Vil du vide mere?

Vagtselskaber

Dokumentation af rundering kan sendes til dine kunder så snart opgaverne er udført. 

Rapporter giver mulighed for hurtig reaktion ved eventuelle afvigelser. 

Kommuner

Tidsregistrering, fraværshåndtering, kommunikation og dokumentation. Planlægning med hensyntagen til medarbejdernes individuelle arbejdstider. 

Minimal administration ved ændring af opgaver.

Rengøringsselskaber

Planlægning og drift af faste opgaver og enkeltopgaver. Forenklet administration og god dokumentation. Lønberegning og sikkerhed for at opgaver udføres - og faktureres.

Overblik over økonomi og kvalitet.